Als vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut bied ik behandelingen passend binnen de specialistische GGZ aan volwassenen vanaf 18 jaar.

In de specialistische ggz kan intensiever en langer durend hulp geboden worden wanneer het gaat om psychische problemen en klachten die al langer bestaan en/of waarbij eerdere kortdurende behandeling onvoldoende resultaat heeft gegeven.
Voor behandeling is een verwijzing nodig van de huisarts voor specialistische ggz.

Psychotherapie richt zich op patronen van gedrag, denken of voelen, die vroeger vaak noodzakelijk of functioneel zijn geweest maar die in het heden klachten opleveren. Hoewel klachten in het begin van de therapie vaak de meeste aandacht vragen in het belang van herstel van evenwicht, is ontwikkeling van de persoonlijkheid meestal nodig om terugval op de langere termijn te voorkomen.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte benadering. Oog hebben voor de context waarbinnen zich de klachten voordoen en maatwerk bieden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Uiteraard volg ik de professionele GGZ richtlijnen en pas wetenschappelijke inzichten toe. De behandelrelatie zie ik als een samenwerkingsrelatie waarbij gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid, motivatie en inzet van essentieel belang zijn. 

Naast mijn werk als psychotherapeut geef ik ook onderwijs aan professionals werkzaam in de GGZ.